WIB WYCIECZKI
WYJAZDY
Z WIZYTĄ W STAJNI (CHEŁM)

Jednodniowa wycieczka do Chełma – Dzień Ziemniaka

W TRAKCIE WYCIECZKI

  • Poranny wyjazd z umówionego miejsca zbiórki
  • Wycieczka na Dzień Ziemniaka, który odbywa się w Stajni w Sadzie w miejscowości Staw, koło Chełma, m.in. zapalenie ogniska, bajka, wykopki – podchody ziemniaczane, taśmociąg – transport ziemniaków, jedzenie ziemniaków, zajęcia z końmi (2h)
  • Spacer do Rezerwatu Przyrody Stawska Góra – rozmowa o roślinach, które tam występują, m.in. bardzo rzadka roślina – dziewięć sił popłocholistnych (1h)
  • Powrót do miejsca docelowego