WIB WYCIECZKI
WYJAZDY
BIESZCZADZKIE PRZEBOJE

Dwudniowa Wycieczka w Bieszczady

W TRAKCIE WYCIECZKI

DZIEŃ I. Przyrodnicze uroki Bieszczad

  • wyjazd z miejsca zbiórki w stronę Bieszczad
  • dojazd oraz wejście na Połoninę Wetlińską 1228m n.p.m.
  • zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego Bieszczadzkiego Parku Narodowego – można tam zobaczyć dzikie zwierzęta
  • dojazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja
  • ognisko/zabawa integracyjna, czas wolny, nocleg

DZIEŃ II. Rymanów

  • Śniadanie i wykwaterowanie z ośrodka
  • Przejazd do Rymanowa – Huta Szkła Artystycznego i Gospodarczego w Rymanowie: pokaz hutnictwa, formowanie wyrobów: zagadki dla młodzieży- co hutnik robi, przejście przez hutę do galerii – prezentacja wyrobów hutniczych
  • spacer zaporą Solińską
  • rejs widokowy po Jeziorze Solińskim
  • wyjazd w stronę Lublina