WIB WYCIECZKI
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Priorytetem dla nas jest ochrona danych osobowych naszych Klientów. Zobowiązujemy się do podejmowania wszelkich działań mających na celu zabezpieczenie informacji, które nam dostarczasz. Nasza działalność opiera się na dbałości o interesy naszych Klientów, a także na zapewnieniu przejrzystości procesu przetwarzania Twoich danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest WiB Agency Sp z o.o. z siedzibą w Lublinie [ul. Stefana Okrzei 13/18, 20-128 Lublin], KRS 0000890392, NIP 9462705030, REGON 388464612. Zależy nam na zapewnieniu odpowiedniego procesu zbierania, wykorzystywania i zabezpieczania Twoich danych osobowych. Naszym celem jest ochrona Twojej prywatności, dlatego zachęcamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem ochrony prywatności, który zawiera:

 • Rodzaje i cele gromadzenia danych osobowych.
 • Kiedy i w jaki sposób możemy udostępnić dane osobowe innym organizacjom podmiotom.
 • Sposób uzyskania dostępu i aktualizacji swych danych osobowych.

Dołożyliśmy wszelkich starań,  aby ta informacja była możliwie jak najprostsza, ale jeśli pewne sformułowania, takie jak „administrator danych” lub „szczególne kategorie danych osobowych”, wydają się Tobie niejasne, to zapraszamy do zapoznania się z poniższym fragmentem:

 • Administrator danych: Administrator danych określa cel i sposób, w jaki dane osobowe są wykorzystywane.
 • Europejski Obszar Gospodarczy (EOG): państwa członkowskie UE oraz Norwegia, Islandia i Lichtenstein.
 • Reklamy online: Wiadomości reklamowe, które można zobaczyć w Internecie.
 • Szczególne kategorie danych osobowych: Są to kategorie danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne; poglądy polityczne; przekonania religijne lub filozoficzne; przynależność związkową; dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie identyfikujące osobę fizyczną; dane dotyczące zdrowia, itp.

Gromadzone dane osobowe

Zbieramy różne rodzaje danych osobowych w zależności od tego, jak korzystasz z naszych usług. Oto rodzaje danych, które gromadzimy:

1. Dane osobowe podczas rezerwacji i przeglądania stron internetowych:

 • Twoje podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, data urodzenia, numer dowodu osobistego lub paszportu oraz ich daty ważności.
 • Preferencje dotyczące podróży.
 • Aktywność na naszych stronach internetowych, w tym kliknięcia na reklamy.
 • Informacje o urządzeniu, takie jak system operacyjny, adres IP, identyfikatory internetowe i dane przeglądarki.
 • Twoje preferencje społeczne, zainteresowania i aktywności.

2. Dodatkowe informacje podczas zakupów:

 • Informacje pasażerskie i dane z dokumentu tożsamości.
 • Dane ubezpieczeniowe.
 • Informacje medyczne i szczególne potrzeby, takie jak dieta, wyznanie lub niepełnosprawność.
 • Aktywność na naszych stronach internetowych.
 • Kliknięcia w reklamy, w tym te na stronach innych firm.
 • Informacje o dostępie do naszych usług cyfrowych, takie jak system operacyjny, adres IP, identyfikatory internetowe i dane przeglądarki.
 • Preferencje społeczne, zainteresowania i aktywności.

3. Dane podczas kontaktu z nami i uczestnictwa w promocjach:

 • Dane osobowe przekazane w komunikacji, takie jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika i dane kontaktowe.
 • Szczegóły wiadomości e-mail i innych komunikatów cyfrowych, w tym zawarte w nich linki.
 • Twoje opinie i udział w ankietach klientów.

Dodatkowe źródła danych osobowych:

 • Uzyskujemy dane osobowe z różnych źródeł, w tym od specjalistycznych firm dostarczających informacje, partnerów handlowych i rejestrów publicznych.
 • Twoja firma ubezpieczeniowa, jej agenci i personel medyczny mogą przekazywać nam istotne dane osobowe i szczególne kategorie danych osobowych w sytuacjach wymagających działań w interesie innych klientów lub w sytuacjach nadzwyczajnych.
 • Jeśli logujesz się do naszych usług internetowych przy użyciu danych uwierzytelniających sieci społecznościowej, takich jak Facebook lub Google+, udostępniasz nam swoje dane użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia i inne informacje przekazane nam przez tę sieć społecznościową.
 • Wykorzystujemy także obrazy z kamer przemysłowych, adresy IP i informacje o przeglądarce zebrane w naszych biurach, lokalizacjach i innych miejscach.

Udostępniane dane osobowe innych osób

Wykorzystujemy dane osobowe dostarczone przez inne osoby w związku z rezerwacjami.

Przy udostępnianiu danych osobowych innych osób, ważne jest, aby mieć pewność, że uzyskali one odpowiednią zgodę na takie udostępnienie i że masz uprawnienie do przekazywania tych danych. Dodatkowo, istotne jest, aby te osoby były świadome, w jaki sposób przetwarzane są ich dane osobowe przez nas, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe są używane na różne sposoby, które są opisane poniżej:

 1. Dostarczanie i realizacja zamówionych produktów i usług: Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zarządzania Twoimi rezerwacjami, zapewnienia dostępu do produktów i usług, które chcesz nabyć, oraz udzielania wsparcia w związku z naszymi usługami i potencjalnymi zwrotami kosztów.
 2. Zarządzanie i ulepszanie naszych produktów, usług i codziennej działalności: Dane osobowe są wykorzystywane do zarządzania i doskonalenia naszych produktów, stron internetowych, programów lojalnościowych lub nagród dla klientów i innych usług. Monitorujemy sposób korzystania z naszych usług w celu ochrony Twoich danych osobowych, wykrywania i zapobiegania oszustwom oraz innym przestępstwom, a także nadużyciom naszych usług, zapewniając tym samym bezpieczne korzystanie z naszych usług.
 3. Bezpieczeństwo i zarządzanie interwencjami: Dane osobowe mogą być wykorzystywane do reagowania na i zarządzania interwencjami związanymi z bezpieczeństwem, wypadkami lub innymi podobnymi zdarzeniami, w tym celach medycznych i ubezpieczeniowych.
 4. Badania rynku i działalność badawczo-rozwojowa: Dane osobowe mogą być używane do przeprowadzania badań rynku oraz wewnętrznej działalności badawczo-rozwojowej. Pomagają nam one rozwijać i doskonalić naszą gamę produktów, usług, biur, systemów informatycznych, środków bezpieczeństwa, know-how oraz metod komunikacji z klientami.
 5. Monitorowanie obrazów z kamer przemysłowych: Obrazy z kamer przemysłowych są wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i klientom naszych agencji, biur oraz innych budynków. Służą także do zapobiegania, wykrywania i ścigania przestępstw oraz do ustalania, realizacji lub obrony naszych praw.

Personalizacja doświadczenia klienta

Chcemy upewnić się, że wiadomości marketingowe dotyczące naszych produktów i usług, a także komunikacja od naszych dostawców i partnerów handlowych, w tym reklamy internetowe, są dostosowane do Twoich zainteresowań.

W tym celu wykorzystujemy dane osobowe, aby lepiej zrozumieć Twoje zainteresowania, co pozwala nam identyfikować produkty, usługi i informacje, które mogą Cię najbardziej zainteresować. Dzięki temu dostosowujemy nasze wiadomości, aby były bardziej odpowiednie i interesujące dla Ciebie.

Śledzenie Twoich działań w Internecie i dokonywanych zakupów pomaga nam lepiej poznać Cię jako klienta, co umożliwia dostarczanie spersonalizowanych ofert i usług.

Dodatkowo, analizujemy reakcje na naszą komunikację marketingową dotyczącą oferowanych przez nas produktów i usług, co pozwala nam lepiej dostosowywać naszą ofertę do Twoich potrzeb jako klienta.

Jeśli nie chcesz otrzymywać spersonalizowanych wiadomości od nas, masz możliwość zmiany swoich preferencji, kontaktując się z nami pod adresem email wibwycieczki@gmail.com lub pisząc do nas. Postaramy się zaktualizować nasze dane tak szybko, jak to będzie możliwe.

Nawiązywanie interakcji z klientem

Chcemy poprawić obsługę klienta, dlatego w przypadku kontaktu z nami, np. przez pocztę elektroniczną, pocztę tradycyjną, telefon lub media społecznościowe, możemy wykorzystać Twoje dane osobowe, aby dostarczyć odpowiedzi i wsparcie.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zarządzania wszelkimi promocjami i konkursami, w których zdecydujesz się uczestniczyć, w tym tych, które organizujemy we współpracy z naszymi dostawcami i partnerami handlowymi, na przykład w przypadku wygranej nagrody.

Możemy również zaprosić Cię do udziału w badaniach klientów, ankietach i innych badaniach rynku przeprowadzanych przez inne organizacje w naszym imieniu.

W celu lepszego zrozumienia Ciebie jako klienta oraz dostarczania obsługi i komunikacji marketingowej, w tym dostosowanych reklam internetowych, możemy łączyć dane osobowe zebrane podczas zakupów w naszych biurach z danymi pozyskanymi z naszych stron internetowych i innych źródeł.

UWAGA! Nie sprzedajemy danych osobowych osobom trzecim.

Komunikacja marketingowa

Czasami możemy przesyłać Ci odpowiednie oferty i informacje o naszych produktach i usługach za pomocą różnych środków, w tym pocztą elektroniczną. Możemy również informować Cię o produktach i usługach innych firm, które uważamy za interesujące, ale tylko po uzyskaniu Twojej swobodnej zgody na otrzymywanie takich informacji marketingowych.

Podczas dokonywania rezerwacji zostaniesz zapytany/a, czy chcesz otrzymywać informacje marketingowe oraz o preferowanym sposobie kontaktu. Możesz w dowolnym momencie zmienić swoje preferencje dotyczące marketingu online, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wibwycieczki@gmail.com pisząc do nas lub korzystając z dostępnego w naszych wiadomościach marketingowych linku rezygnacji. Oczywiście, wybór należy do Ciebie, jednakże, jeśli zdecydujesz się nie otrzymywać informacji marketingowych od nas, może to spowodować brak dostępu do unikalnych ofert lub promocji, które mogą Cię zainteresować.

Nadal będziesz otrzymywać od nas informacje związane z zakupionymi usługami, takie jak potwierdzenia rezerwacji i istotne komunikaty dotyczące korzystania z naszych produktów lub usług.

Badania rynku

Chcielibyśmy poznać Twoją opinię, która pomoże nam doskonalić nasze produkty i usługi. W związku z tym możemy skontaktować się z Tobą w celu przeprowadzenia badań rynkowych. Oczywiście zawsze będziesz mógł/mogła samodzielnie zdecydować, czy chcesz uczestniczyć lub kontynuować uczestnictwo w tych badaniach rynkowych.

Współpracujemy także ze starannie wybranymi dostawcami, którzy realizują określone funkcje w naszym imieniu. Są to na przykład firmy, które wspomagają nas w zakresie usług IT, przechowywania i łączenia danych, marketingu, badania rynku, przetwarzania płatności oraz dostarczania produktów i usług.

Może zaistnieć konieczność udostępnienia danych osobowych w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw, włączając udostępnienie danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania nadużyciom oraz obniżenia ryzyka kredytowego.

Kiedy przekazujemy dane osobowe innym organizacjom, możemy wymagać od nich utrzymywania ich w bezpiecznym miejscu i zakazać ich wykorzystywania dla własnych celów marketingowych.

Przekazujemy tylko minimalny zakres danych osobowych, które umożliwiają naszym dostawcom i partnerom handlowym świadczenie usług na Twoją i naszą rzecz.

Udostępnianie danych organom regulacyjnym

W celu odbycia podróży może być wymagane (zgodnie z wymogami organów rządowych w miejscach wylotu/odjazdu i/lub docelowym) ujawnienie i przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów imigracyjnych, kontroli granicznej, zapewnienia bezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu bądź dowolnych innych celów, które takie władze uznają za właściwe.

Niektóre kraje umożliwiają wjazd pod warunkiem przekazania swoich danych osobowych z wyprzedzeniem. Wymagania te mogą się różnić w zależności od celu podróży i radzimy je sprawdzić. Nawet jeśli takie przekazanie danych nie jest konieczne, w razie potrzeby możemy udzielić wsparcia.

Możemy udostępniać niezbędny minimalny zakres danych osobowych innym organom publicznym, jeśli wymagają tego od nas przepisy prawa lub jest to prawnie dozwolone.

Ochrona danych osobowych

Wiemy, jak ważne jest zapewnienie ochrony i zarządzanie Twoimi danymi osobowymi. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą i ujawnieniem.

Uzyskane od Ciebie dane osobowe mogą być przesyłane do i przechowywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Mogą być również przetwarzane przez organizacje działające poza EOG, które pracują dla nas lub dla jednego z naszych dostawców.

Archiwizacja danych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla celów określonych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności i/lub w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych. Po tym okresie bezpiecznie usuniemy Twoje dane osobowe. Jeżeli po upływie tego okresu dane będą potrzebne do zgodnych z prawem celów analitycznych, historycznych lub innych celów, podejmiemy odpowiednie kroki w celu ich anonimizacji.

Informacje o plikach cookie i podobnych technologiach

Pliki ‘cookie’ to małe pliki danych, dzięki którym strony internetowe gromadzą i przechowują szereg danych z komputerów stacjonarnych, laptopów lub urządzeń mobilnych. Pliki ‘cookie’ pozwalają nam udostępniać ważne cechy i możliwości funkcjonalne na naszych stronach internetowych i są przez nas używane w celu poprawy jakości obsługi klienta. Zapoznaj się z naszą oddzielną Informacją o plikach ‘cookie’ >>> POLITYKA COOKIES

Linki do innych stron

Nasze strony internetowe i aplikacje mobilne mogą zawierać linki do stron internetowych prowadzonych przez inne organizacje, które określiły własne zasady ochrony prywatności. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na stronie internetowej innej organizacji zapoznaj się z warunkami i informacjami o ochronie prywatności, jako że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działanie witryn innych organizacji.

Funkcje mediów społecznościowych

Nasze strony internetowe mogą zawierać funkcje mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Google+ i Pinterest, które określiły własne zasady ochrony prywatności.

Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na stronie internetowej innej organizacji zapoznaj się z warunkami i informacjami o ochronie prywatności, jako że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te funkcje.

Uzyskiwanie dostępu i aktualizacja danych osobowych; reklamacje

Masz prawo zażądać kopii swych danych osobowych, które znajdują się w naszym posiadaniu. Możesz poprzez email wibwycieczki@gmail.com lub pisząc do nas wystąpić z prośbą o utworzenie kopii innych dotyczących Ciebie danych osobowych, którymi dysponujemy.

Należy podać wszelkie informacje, które pozwolą nam zidentyfikować i zlokalizować Twoje dane osobowe. W miarę możliwości dostęp do danych zostanie zapewniony bezpłatnie, z wyjątkiem zażądania kolejnych kopii danych, w którym to przypadku możemy pobrać uzasadnioną opłatę z tytułu poniesionych kosztów administracyjnych.

Chcemy upewnić się, że Twoje dane osobowe, które znajdują się w naszym posiadaniu, są dokładne i aktualne. Jeżeli którekolwiek z posiadanych przez nas informacji są niepoprawne, należy nas o tym powiadomić.

Można również poprosić o skorygowanie lub usunięcie danych osobowych, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, poprosić o przekazanie udostępnionych danych osobowych innej organizacji.

Dokonamy aktualizacji lub usunięcia Twoich danych, chyba że mamy obowiązek ich zachowania do celów prowadzenia działalności lub zachowania zgodności z prawem.

Możesz również skontaktować się z nami w przypadku zastrzeżeń co do sposobu gromadzenia, przechowywania lub korzystania z danych osobowych. Dążymy do ostatecznego rozpatrywania skarg, ale jeśli jesteś niezadowolony/-a z naszej odpowiedzi, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych lokalnego organu ochrony danych.

Należy pamiętać, że przed podjęciem działań w odniesieniu do żądania lub skargi możemy wymagać zweryfikowania Twojej tożsamości. Możemy również wymagać przekazania dalszych informacji, aby upewnić się, że posiadasz odpowiednie upoważnienie do złożenia wniosku lub skargi w imieniu innej osoby.


Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych


Dane osobowe będą przez nas gromadzone i wykorzystywane pod warunkiem spełnienia co najmniej jednego z następujących warunków:

 • Posiadamy Twoją zgodę;
  • Jest to niezbędne w celu spełnienia zobowiązania prawnego;
  • Jest to niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów Twoich lub innych osób;
  • Leży to w interesie publicznym lub dysponujemy odpowiednim upoważnieniem; lub
  • Leży to w uzasadnionym interesie naszym lub osób trzecich, jednak nie powoduje to uchylenia Twoich interesów lub praw.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Zmiany do niniejszej informacji

Niniejsza Informacja zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Możemy w dowolnym momencie zmienić treść niniejszej Informacji, a więc należy sprawdzać ją regularnie na naszej stronie internetowej pod kątem aktualizacji. Jeśli zmiany są znaczące, przedstawimy wyraźne zawiadomienie na naszej stronie internetowej, włączając, jeśli uznamy to za właściwe, elektroniczne powiadamianie o zmianach w Polityce prywatności.

Integralna częścią polityki prywatności są: